TPD 4595 - Produktdesign 9

Syvende prototype - Axure RP

Logoen til Axure RP

Oppgaven

I forbindelse med oppgaven om å prototype anbudsapplikasjonen ga jeg meg selv i oppdrag å lage en mulig innloggingsflyt. Dette tok jeg initiativ til selv slik at jeg kunne få testet enda et prototypingsverktøy.

Løsning

Formålet med prototypen var å få teste ut prototypingsverktøyet. Jeg valgte å prototype en innloggingshandling da dette krever at man må plassere ut noen elementer, sette opp interaksjon og legge til noen animasjoner. Man vil med andre ord få testet ut de viktigste funksjonene i et prototypingsverktøy.

Valget stod mellom Axure RP eller proto.io, siden disse var de siste verktøyene som jeg hadde vurdert i artikkelen, men som jeg ennå ikke hadde brukt. Jeg valgte å teste ut førstnevnte. Axure hadde et rykte for å være komplisert så jeg tenkte at en overkommelig oppgave som en innlogging ville være en fin inngang til programmet.

For å logge inn må man skrive «skanska» i prosjektkode-feltet.

Prototypen kan testes her

Erfaring med prototypingsverktøyet

Axure RP har et oversiktlig og greit brukergrensesnitt, men jeg måtte gå gjennom noen tutorials for å komme i gang. Det tok meg for eksempel en del tid før jeg skjønte hvordan jeg skulle sette opp og avgrense et mobilbrukergrensesnitt. Verktøyet skuffet også ved at det var få innebygde elementer. Man kunne finne bibliotek med elementer selv på internett, men de jeg fant kostet penger å laste ned. Å legge til interaksjoner og animasjoner til elementene var heller ikke så intuitivt, men når man først hadde skjønt hvordan det fungerte så gikk det greit. Det var riktignok et begrenset utvalg av både animasjoner og interaksjoner, noe som var litt skuffende siden jeg hadde forestilt meg at programmet kunne tilby veldig komplekse handlinger. Dermed hadde karakteren 3 på punktet om hvor realistisk prototypen kunne være vært mer riktig enn karakteren 4 som verktøyet fikk i artikkelen. For utenom dette samsvarte mine erfaringer med verktøyet godt med vurderingen fra artikkelen.

Axure sitt brukergrensesnitt
Axure sitt brukergrensesnitt.

Vurdering fra artikkelen

Tilbake|Neste