TPD 4595 - Produktdesign 9

Introduksjon

Logoen til Skanska

Jeg har dette semesteret jobbet sammen med Skanska for å utvikle prototyper til mobilapplikasjoner. Lean avdelingen til Skanska i Oslo tok kontakt gjennom en bekjent og presenterte et mobilapplikasjonsprosjekt de ønsket å gjennomføre. Min oppgave var å prototype applikasjonen gjennom en iterativ prosess hvor deres ønske var at jeg tilslutt skulle levere en høykvalitetsmodell som de kunne bruke til å overbevise toppledelsen, samt at den kunne brukes som en veiledning for programmerere som eventuelt skulle kode applikasjonen.

Mitt mål for prosjektet var, i tillegg til å innfri Skanska sitt ønske, å få teste ut ulike prototypingsverktøy. Parallelt med Produktdesign 9 har jeg skrevet en artikkel som omhandler mobilprototypingsverktøy og deres egnethet i en Lean UX prosess, som er en ny tankegang for hvordan man skal gjennomføre brukeropplevelsesdesign på en effektiv og ressursbesparende måte. Jeg har i artikkelen bedømt ulike prototypingsverktøy ut i fra gitte kriterier basert på informasjon funnet gjennom ulike medier, og jeg ønsket i Produktdesign 9 og selv få en førstehåndsopplevelse av hvordan de ulike verktøyene fungerte.

Etterhvert skrinla Lean-avdelingen til Skanska mobilapplikasjonsprosjektet da de mente at det ville føre til en for stor omveltning i selskapet til at de kom til å få gjennomført prosjektet. To personer i Skanska ønsket likevel å jobbe videre sammen med meg for å få prototypet egne ideer som omhandlet bedriften. Dermed fortsatte jeg arbeidet med applikasjonsprototypingen for dem.

På denne nettsiden er de ulike prototypene presentert. Det vil på hver side være en introduksjon av formålet til den ønskede mobilapplikasjonen, samt en beskrivelse av hvordan jeg løste oppgaven. Det vil også være en beskrivelse av mine erfaringer med verktøyet som ble brukt, og en vurdering av hvor godt dette samsvarte med bedømmelsen gjennomført i artikkelen. En link til prototypen vil også følge med.

Bedømmelsen av prototypingsverktøy i artikkelen ble gjennomført i henhold til følgende vurderingskriterier:

For hvert kriterium ble det satt en karakter mellom 0-5, hvor 5 var best.På nåværende nettsted vil det nederst på hver prototypings-side vises hvilke karakterer protypingsverktøyet fikk på de ulike punktene.

For at dette nettstedet skal oppleves riktig bør man klikke seg gjennom sidene fra venstre mot høyre slik de er satt opp i menyen. Dette fordi innholdet på en side gjerne bygger videre på ting forklart på forrige side. Det bør også nevnes at dersom man klikker gjennom HTML-prototypene så må man gjerne trykke tilsvarende ganger på tilbakeknappen for å komme tilbake til nåværende nettsted. Jeg har også oppdaget at prototypene kan fremstå litt forskjellig basert på hvilke nettleser den åpnes i. For eksempel ble fonten på UXPin prototypen en del større da den ble åpnet i safari noe som førte til tekst ble brutt opp og plassert på to linjer enkelte steder. Så dersom noe ser veldig feil ut så kan selve nettleseren være en feilkilde.

Neste