TPD 4595 - Produktdesign 9

Femte prototype - InVision

Logoen til InVision

Oppgaven

Oppgaven var fremdeles å prototype en applikasjon som kunne følge med i leveringen av Skanska sine offentlige anbud. Tilbakemeldingen fra den første iterasjonen var at de ønsket å heller prøve med en synlig meny, samt at prosjektsiden skulle være førstesiden til applikasjonen.

Løsning

Som ved forrige levering ønsket jeg å sette sammen en prototype raskt uten fokus på det estetiske eller detaljert innhold. Dette fordi ideen fortsatt var diffus og fortsatt kunne endres ganske mye. Jeg valgte å teste ut prototypingsverktøyet InVision til denne iterasjonen. Også dette programmet frontet seg selv som et raskt og effektivt prototypingsverktøy, noe som igjen passet godt med min hensikt for prototypen.

Prototypen jeg leverte bestod av skisser som var linket sammen ved hjelp av klikkbare elementer som jeg la på i programmet.

Prototypen kan testes her

Erfaring med prototypingsverktøyet

InVision var enkelt å komme i gang med. Man fikk en rask tutorial når man startet opp og brukergrensesnittet var enkelt og intuitivt. Verktøyet baserer seg på at man har laget ferdig skjermene på forhånd, og i mitt tilfelle var dette skjermskisser på papir. Jeg måtte da fotografere skissene, legge de over til laptopen for så å importere de inn i InVision, noe som var en litt tungvint prosess og jeg skulle ønske InVision enkelt la til rette for at jeg kunne importere innhold fra smarttelefon. Min erfaring med verktøyet samsvarte stort sett bra med min vurderingen i artikkelen. Et lite unntak var at programmet ikke kunne sette sammen skjermbilder ved hjelp av ulike importerte elementer, og derfor kunne ikke elementer på de ulike skjermene inneha animasjoner. Noe som trekker ned for hvor realistisk prototypen kan fremstå, likevel mener jeg programmet forsvarer karakteren 3 på dette punktet slik som vurdert i artikkelen.

invision sitt brukergrensesnitt
InVision sitt brukergrensesnitt.

Vurdering fra artikkelen

Tilbake|Neste