TPD 4595 - Produktdesign 9

Første prototype - Justinmind

Logoen til Justinmind

Oppgaven

Skanska ønsket en prototype av en applikasjon som kunne effektivisere måten fagarbeiderne førte timene sine på. Dette ble per dags dato gjort for hånd og videresendt til en leder, på fagspråket kalt «bas», som plottet timene inn i et Excel dokument for så å videresende det, noe som var en unødvendig tidkrevende prosess mente de.

Løsning

Jeg fikk en grundig innføring i aspekter rundt timeloggingen slik at jeg kunne skissere opp en prototype som inneholdt de nødvendige valgene. Gjennom møter på Skype illustrerte Skanska sine tanker som jeg omformet til enkle skjermbilde-skisser. De ønsket at jeg skulle gjøre skissene om til en prototype slik at de hadde noe å ta stilling til.

Illustrasjon fra Skanska
Illustrering fra Skanska.
Skissearbeid
Skjermbilde-skisser.

Jeg valgte å teste ut prototypingsverktøyet Justinmind siden dette programmet skulle inneholde mange grafiske elementer, dermed ville jeg slippe å bruke tid på å lage disse elementene selv. Samtidig ville Skanska raskt få noe som var mer ekte enn bare skisser.

Det ville være to typer brukere av applikasjonen. Fagarbeideren som bare skulle bruke appen til å registrere timene sine og basene som skulle kunne sette opp nye prosjekter, ha oversikt over pågående prosjekt og registrere sine egne timer. Jeg valgte i førsteomgang å bare prototype fagarbeideren sine interaksjoner siden det var denne brukeren sine oppgaver jeg hadde fått mest kjennskap til gjennom møtene med Skanska. Prototypen jeg leverte inneholdt en registrering/innloggingssekvens hvor jeg presenterte ideen om å bli identifisert gjennom sin skanska-mail. Videre inneholdt prototypen en timeregistreringssekvens hvor jeg viste hvordan dette eventuelt kunne løses med tanke på utforming av brukergrensesnitt.

Prototypen kan testes her

Erfaring med prototypingsverktøyet

Justinmind virket ved første øyekast noe uoversiktlig. Jeg måtte derfor se noen eksempler og noen videoer før jeg fikk en god nok forståelse til å starte med prototypingen. Programmet hadde, som forventet, mange grafiske elementer som man kunne benytte seg av. Disse kunne man styre veldig detaljert og jeg endte opp med å lage en mer komplisert prototype enn først planlagt, da denne detaljstyringen viste seg å være forholdsvis lett. Min erfaring samsvarte stort sett med bedømmelsen gjort i artikkelen. Unntaket var samarbeid. Jeg samarbeidet ikke med noen om å lage prototypen, men jeg test ut funksjonene for å gjøre det og dette virket vanskeligere enn forventet. Verktøyet fikk karakteren 5 på samarbeid i artikkelen, men 4 er nok en mer passende bedømmelse.

Justinmind brukergrensesnitt
Justinmind sitt brukergrensesnitt.

Vurdering fra artikkelen

Tilbake|Neste