TPD 4595 - Produktdesign 9

Konklusjon

Målet med selve faget er at man skal ha skaffet seg dybdekunnskap gjennom artikkelskriving i faget TPD4505 og benytte denne kunnskapen i prosjektet man gjennomfører. Jeg har gjennom artikkelen skaffet meg dybdekunnskap om mobilprototypingsverktøy og deres egnethet for lean UX. Indirekte har dette gitt meg dypere innsikt i både mobilprototypingsverktøy og i lean UX. Gjennom prosjektet har jeg utnyttet kunnskapen om prototypingsverktøyene til å lage prototyper som Skanska har etterspurt. Prosjektet har ikke vært gjennomført i henhold til lean UX. Da måtte jeg jobbet mye tettere sammen med Skanska-ansatte og programmerere. Siden Skanska etterhvert skrinla prosjektet så ble jeg litt kasteball. Dermed fikk jeg ikke testa verktøyene så godt som jeg ønsket med tanke på samarbeid. Som ved å invitere skanska-ansatte inn i verktøyet og la de kommentere og lignende. Det ble heller viktig at prototypene kunne deles via åpne nettlenker slik at personene i Skanska kunne teste ut prototypen uten å måtte laste ned eller installere noe. Og tilbakemeldingene ble begrenset til at jeg sendte over en prototype som de kunne klikke gjennom å kommentere muntlig på via Skype. Dermed fikk jeg ikke testet ut samhandlingsdelen av verktøyene så godt som ønsket. Jeg har likevel fått noe erfaring ved å teste ut denne funksjonaliteten for meg selv.

Mine egne mål for prosjektet var å innfri Skanska sitt ønske om en høykvalitetsprototype samt å teste ut de ulike verktøyene som ble presentert i artikkelen. Jeg føler min siste prototype til en viss grad innfrir ønske om å være av høy kvalitet. Det som trekker ned er at overgangene i prototypen ikke fungerer slik som ønsket. Dette skyldes i stor grad bug i verktøyet jeg brukte, men jeg kunne nok også bygd prototypen på en mer effektiv måte for å redusere antall handlinger. Men det er vanskelig å vite hva som er den mest effektive måten når man bruker et program for første gang. Videre har jeg innfridd målet mitt om å teste alle prototypingsverktøyene som ble nevnt i artikkelen. Ikke alle prototypene var like kompliserte og de krevde ulik grad av arbeid i verktøyene, men dette var bevisst. Et av de viktigste prinsippene i Lean UX er å heller levere noe raskt som er litt uferdig, fremfor å levere noe man bruker lang tid på å perfeksjonere og som i neste omgang må forandres helt da ideen tar en ny retning. Dette prinsippet har jeg prøvd å følge, og dette var noe Skanska også var innforstått med. Selv om jeg følte at de ønsket prototyper som så ferdige ut før de ville vise de frem til ansatte.

Samlet har erfaringen fra prosjektet og litteraturstudiet styrket meg som interaksjonsdesigner, og kunnskapen jeg sitter igjen med tror jeg vil være veldig verdifull når jeg skal ut i arbeidslivet.

Tilbake