TPD 4595 - Produktdesign 9

Tredje prototype - Pixate

Logoen til Pixate

Oppgaven

Skanska valgte å som sagt å avslutte prosjektet med timeloggingsapplikasjonen og jeg fikk nå i oppgave å tenke ut et konsept for en applikasjon som omhandlet kjøp av privat bolig. De ønsket en applikasjon hvor boligsøkende enkelt kunne gå inn å sondere markedet. Jeg ble oppfordret til å ta utgangspunkt i deres internettside hvor de allerede hadde en lignende desktopløsning.

Løsning

For å løse denne oppgaven på en optimal måte så måtte jeg snakket med brukere og studert prosessen boligkjøpere går gjennom når de skal kjøpe bolig. Dette for å forstå hvilken funksjonalitet og hvilket innhold som ville være viktig for en slik app. Arbeidet en slik prosess innebærer kunne vært et helt prosjekt i seg selv, og jeg måtte derfor begrense omfanget. Min løsning ble derfor å selv studere nettsiden til Skanska, samt bruke mine egne preferanser og tanker til å utvikle konseptet. For meg var det ikke så viktig om konseptet var perfekt gjennomtenkt så lenge jeg hadde noe å prototype slik at jeg fikk testet ut et prototypingsverktøy. Konseptet kunne man heller videre jobbe med gjennom flere iterasjoner.

Prototypingsverktøyet jeg valgte het Pixate. Programmet frontet seg selv som sterkt på animasjoner og overganger, noe som passet bra til mitt konsept. Prototypen jeg leverte hadde en strøm hvor ledige boliger vises. Ved å trykke på en bestemt bolig blir man sendt til en detaljert visning av denne boligen. Boligene kan også filtreres gjennom ulike valg som vises når man trykker på knappen oppe til venstre. Selve filtreringen er ikke implementert, det samme gjelder for funksjonene som hører til knappene for søk og meld interesse. Det var fortsatt usikkert om dette var noe Skanska ønsket å ha med, og derfor ønsket jeg ikke å kaste bort tid på å implementere disse funksjonene.

For å teste prototypen så må man ha lastet ned pixate-applikasjonen. Da kan man enten åpne linken under direkte fra smarttelefonen eller åpne den på større skjerm og gå inn i pixate-applikasjonen for å ta bilde av QR-koden som vises på skjermen hvor du åpnet linken.

Prototypen kan testes her

Link til prototypen

Pixate hadde et oversiktlig og lett forståelig brukergrensesnitt, samtidig kunne man få til veldig kompliserte handlinger. Animasjoner og interaksjoner ble plassert ved drag and drop av informative ikoner, noe som gav meg en meget god brukeropplevelse. Jeg kunne også synkronisere mobilapplikasjonen til Pixate opp mot verktøyet slik at jeg i sanntid kunne se hvordan prototypen så ut. Dette var meget praktisk og tidsbesparende. Brukervennligheten var det med andre ord ikke noe å si på. Men dette var ikke ett av vurderingskriteriene i artikkelen. Bedømmelsen i artikkelen samsvarte veldig godt med min erfaring med verktøyet. Det var lite fleksibelt da man bare kunne bruke eget-importert design, man kunne ikke lage mange sider og linke sammen og det var også komplisert og få delt prototypen med andre. Derfor havnet Pixate på delt sisteplass blant prototypingsverktøyene vurdert i artikkelen.

Pixate brukergrensesnitt
Pixate sitt brukergrensesnitt.

Vurdering fra artikkelen

Tilbake|Neste