TPD 4595 - Produktdesign 9

Andre prototype - UXPin

Logoen til UXPin

Oppgaven

Som ved første prototype var oppgaven å lage en prototype av en applikasjon som kunne effektivisere måten fagarbeiderne førte timene sine på. Dette ble andre og siste iterasjon av denne oppgaven da prosjektet ble avsluttet på grunn av manglende gjennomføringspotensiale.

Løsning

Som forklart i løsningen til den første prototypen så ville det være to ulike brukere av applikasjonen, fagarbeiderne og basene. Jeg skulle nå prototype basene sine interaksjoner. De skulle kunne sette opp nye prosjekter, ha oversikt over pågående prosjekt og registrere sine egne timer. Til dette valgte jeg prototypingsverktøyet UXPin. I likhet med Justinmind skulle programmet inneholde mange grafiske elementer, og jeg ville dermed slippe å bruke tid på å lage disse elementene selv. Samtidig ville Skanska raskt få noe som var mer ekte enn bare skisser.

Prototypen jeg leverte hadde som formål å vise hvordan et brukergrensesnitt for basene kunne se ut. Jeg brukte dermed ikke noe tid på å lage et brukergrensesnitt som kunne interageres med i detalj. Interaksjonen bestod i å bevege seg fra side til side ved hjelp av menyen, samt noe muligheter for scrolling.

Prototypen kan testes her

Erfaring med prototypingsverktøyet

UXPin var det verktøyet som ble vurdert som best egnet for lean UX i artikkelen. Dermed hadde jeg høye forhåpninger til programmet. UXPin stod derimot ikke til disse forventningene. Det var vanskelig å skjønne programmet selv om brukergrensesnittet var ganske minimalistisk og lite overveldende. Jeg slet veldig med å få til enkle animasjoner og interaksjoner. De bugget og noen ganger ble variabler endret av seg selv. Det var også begrenset med muligheter for detaljstyring. Verktøyet fikk karakteren 4 for hvor realistisk prototypen kunne bli, men 3 hadde vært en mer passende karakter. Brukertestfunksjonen var også bare en beta som bare var tilgjengelig via nettleseren Google chrome, noe som også fører til at 4 er en mer passende karakter enn 5 som var karakteren gitt i artikkelen. Generelt gav dette verktøyet meg en dårlig brukeropplevelse.

Justinmind brukergrensesnitt
UXPin sitt brukergrensesnitt.

Vurdering fra artikkelen

Tilbake|Neste